1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pondělí

Ma

Rj/Nj

Čj

Rv

Fy

 

Kluci - Tv

 

Úterý

Ze

Ch

Čj

Ma

 

Holky - Tv

Vv - LT

Vv - LT

Středa

Čj

Rj/Nj

Aj

Ov

Hv

 

Kluci - Tv

 

Čtvrtek

Ma

Fy

Čj

Aj

Ch

 

Holky - Tv

 

 

Pátek

Čj

Aj

Ma

Inf

Ze

     

 

Český jazyk a literatura    

Mgr. Lenka Jeřábková

Anglický jazyk

Mgr. Zuzana Kramarenková

Chemie

Mgr. Martina Veřmiřovská

Dějepis

Mgr. Lucie Kmošťáková

Rodinná výchova

Mgr. Naděžda Střalková

Zeměpis

Mgr. Jiří Andrys

Matematika

Mgr. Naděžda Střalková

Občanská výchova

 Mgr. Veronika Svojanovská

Přírodopis

Mgr. Naděžda Střalková

Fyzika

Ing. Šárka Onderková

Hudební výchova

Mgr. Zuzana Kramarenková

Výtvarná výchova

Mgr. Andrea Stachowiczová

Informatika

Mgr. Václav Vávra

Ruský jazyk

 

Německý jazyk

Mgr. Jiří Andrys

 

Mgr. Petra Kalousková