Pomůcky do školy

6. - 9. ročník


Předmět:

6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Český jazyk

(DÚ a diktáty lze pokračovat ve starém)

2 x 544

3 x 524

2 x 544

3 x 524

2 x 544

3 x 524

2 x 544

3 x 524

Anglický jazyk

2 x 544

2 x 544

2 x 544

2 x 544

Německý jazyk

2 x 524

2 x 524

2 x 524

2 x 524

Matematika

2 x 460

2 x 460

2 x 460

2 x 460

Zeměpis

1 x 440, doporučujeme zakoupit Školní atlas světa - žáci jej budou potřebovat od 6. do 9. ročníku

1 x 440

1 x 440

1 x 440

Dějepis

1 x 540

1 x 444

1 x 444

1 x 540

Přírodověda

1 x 540 + volné listy A4 na laboratorní práce

1 x 540 + volné listy A4 na laboratorní práce

1 x 465 (A4 čtverečkovaný 60 listů)

1 x 465 (A4 čtverečkovaný 60 listů)

Výchova k občanství

1 x 544

1 x 544

1 x 544

1 x 544

Rodina a zdraví

1 x 544

1 x 544

1 x 544

1 x 544

Hudební výchova

notový sešit,

1 x 544

notový sešit,

1 x 544

notový sešit,

1 x 544

notový sešit,

1 x 544

Fyzika

1 x 540 malý nelinkovaný nebo čtverečkovaný + volné listy A4 na laboratorní práce

1 x 540 malý nelinkovaný nebo čtverečkovaný + volné listy A4 na laboratorní práce; kalkulačka - NE mobil

1 x 540 malý nelinkovaný nebo čtverečkovaný + volné listy A4 na laboratorní práce; kalkulačka, NE mobil

1 x 540 malý nelinkovaný nebo čtverečkovaný + volné listy A4 na laboratorní práce; kalkulačka, NE mobil

Chemie

---

---

1 x 465 (A4 čtverečkovaný 60 listů)

1 x 465 (A4 čtverečkovaný 60 listů)

Informatika

---

---

---

---

Mediální výchova

---

1 x 540

---

---

Pracovní činnosti
1 x 5241 x 524

1 x 524

1 x 524
Výtvarná výchova - 6. - 9. ročník:


 • 20 ks výkresy malé

 • 10 ks výkresy velké

 • náčrtníkový blok

 • temperové barvy

 • vodové barvy

 • černá tuš

 • štětec č. 8, 12, kulaté štětce: alespoň 1 tenký, 1 střední; ploché štětce: alespoň 1 tenký, 1 střední

 • tužky: měkká a tvrdá

 • násadka s obyčejným perem (špičkou)

 • lepidlo

 • nůžky     

 • kelímek na vodu (postačí plastový, např. od jogurtu)

 • paleta (lze i mělká plastová mistička nebo plastový talířek)

 • křídové pastely

 • hadřík (ze zbytkových materiálů)

 • pracovní oděv (stará košile, tričko nebo plášť)

 • složka barevných papírů

 • pastelky

 • fixy


Další pomůcky - 6. - 9. ročník:


 • pravítko rovné

 • 2 x trojúhelník s ryskou

 • pera

 • guma

 • kružítko

 • tužka č. 2 a 3, strouhátko, pentilka

 • poznámkový blok

 • cvičební úbor

 • přezůvky

 • blok na písemné práce do všech předmětů (matematika, fyzika...)

 • úhloměr