Perličky ze školních lavic :D

Nejznámější druhy obilnin jsou : Lodyha, kolínko, stéblo.       M. M.

Stonek se nazývá stonek.           M. E.

Sklizeň trávy nazýváme sekáčka.         N. S.

Ve slově lev píšeme v, protože si řekneme dva ...vlci .       A.M.

Slovanští věrozvěstové se jmenovali Důvěra a Lichotník.  K. M.

Písmo, které vymyslel Konstantin se nazývá Haholanice.   M. B.        Nebo to může být i  Morseovka. A. M.

Karel IV. založil novou část Prahy, která se nazývá Olomouc. J. P.

Buk lesní má hladkou a šedou kůži.

Buk lesní je nejhodnější listnatý strom.

Výšková patra se vytvářejí proto, že ptáci ťukají do stromu.  M. M.

Ryba je bezobratlý lesní živočich.  M. M.

Za naší vesí jsou mrkvové lesy. A.M.

Vodními savci jsou ryby. S. M.

Vodními rostlinami jsou ryby. J.P.

Na březích potoků a rybníků rostou olše, topoly, malše.... K. S.

Ve vodě se vyvíjejí larvy různého hmyzu, který pak žije na souši. Je to např. tchoř písklavý, jehož samičky citelně smrdí. Jir. N.

                                     - // -                                                 . Je to např. komár písklavý, jehož samičky citelně rodí. A. M.

Přímo ve vodě žijí vodní živočichové. Patří mezi ně obojživelníci, kteří nemají kořeny, stonky ani listy a nikdy nebudou. D. S.

                      - / / -                          Patří mezi ně rostliny. D. F.

Není podmiňovací způsob ale je PODBYŇOVAČÍ SBŮSOOB   M.M.

Před čím a jak chránit dýchací soustavu? Před hmyzem. A. M.

Dýchací soustavu tvoří: obratle, žebra...... A. M.

Hlavní funkce dýchací soustavy je: prokrvovat krev. M.B.

Mnoho ostrých zubů, žihané zbarvení - včela medonosná. A. M. 

Bělásek zelný má ostrý rypáček a válcovité tělo. A.M.

Krtek dělá krmelec. A. M.

 -----------------------------------------6.A------------------------------------------